Започва реализацията на проект за енергийна ефективност на сградата на община Панагюрище

Снимка: Община Панагюрище

Община Панагюрище започва реализацията на проект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Община Панагюрище“.

Той се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 09.07.2019 г.

Общата стойност на проекта е 1 815 800.00 лева, от които от Европейски фонд за регионално развитие – 1 543 430.00 лева и Национално финансиране – 272 370.00 лева. Начална дата за изпълнение на проекта е 09.07.2019 г., като се очаква да приключи до 09.07.2021 г.