Започва ловният сезон, как да не превръщаме хобито си в трагедия

Днес се открива ловният сезон за местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня

Снимка: ОДМВР

Предприети са мерки за засилени проверки свързани с безопасността по време на откриването на ловния сезон за местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня на 5 октомври /събота/. Това разясниха началникът на отдел „Охранителна полиция” комисар Иван Дончев и инспектор Борис Ягодин – отговарящ за „Контрола над общоопасните средства” в отдела.  В тази връзка служителите отговарящи по това направление в ОДМВР-Пазарджик и районните управления по места, съвместно с представители на Регионалната дирекция по горите и ловно-рибарските дружества ще вземат участие в инструктажи на ръководителите на дружинките по места. Целта е още веднъж да се напомнят мерките за безопасно транспортиране и боравене с оръжие. Проверките имат за цел да засилят вниманието на участниците в лова към опасностите, които крие пренебрегването на мерките за безопасност.

От извършения анализ в Главна дирекция „Национална полиция” са изведени на най-честите причини за допуснати предишни инциденти:

–          стрелба по шум или неясно видима цел;

–          използване на сачми с диаметър над 6 мм по време на групов лов на дива свиня;

–          неправилно боравене с огнестрелно оръжие – до неговата употреба, то не следва да е заредено, винаги трябва да е насочено в безопасна посока и да е технически изправно;

–          самоволно напускане на позицията, определена от ръководителя на лова;

–          употреба на алкохол и упойващи вещества

Участниците в лова задължително да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят.

Стриктно да се спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети;

Стриктен контрол при пренасянето на огнестрелното оръжие, което се осъществява в затворен транспортен куфар или в калъф с поставено заключващо устройство на спусъка и без патрон в патронника.

Дадени са указания на  организаторите на лова по време на инструктажите да насочват вниманието на ловците за установяване на умрели диви свине или такива с нетипично поведение, в контекста за мерките за превенция на разпространението на болестта Африканска чума по свинете.

Малко по-рано представители на ОДМВР-Пазарджик взеха участие в редовното заседание на Съвета по лова, което се проведе в сградата на Регионалната дирекция по горите в Пазарджик.