Започва дарителска кампания за семействата от с.Биркова

В неделя пет семейства от село Биркова останаха без дом след пожар, унищожил двете им къщи. Много хора желаят да им помогнат, за да възстановят домовете си. Община Велинград обявява дарителска кампания за набирането на средства в помощ на пострадалите.
Сметката е в Общинска банка, а титуляр е Община Велинград
BIC SOMBBGSF
IBAN BG 28 SOMB 913 031 618 071 00
основание за плащане “Дарение за село Биркова”
Кметът д-р Костадин Коев със заповед ще назначи комисия, която да вземе решение за разпределяне на събраните средства и контрол на тяхното изразходване. В комисията ще бъде и кметът на село Биркова Красимир Коруджиев.