Започват археологическите разкопки на праисторическата могила в село Юнаците

Снимка: РИМ-Пазарджик

Започват археологическите разкопки на праисторическата селищна могила в Юнаците. Директорът на Регионалния исторически музей в Пазарджик Борис Хаджийски съобщи, че екипът от специалисти отново ще се ръководи от доц. д-р Явор Бояджиев от Националния археологически институт с музей на БАН.

Финансирането на проучванията до края на месец юли е осигурено от музея. Заделените средства са в размер на 12 000 лева. Очаква се последващо финансиране от страна на Министерство на културата, за проучванията през месец август, обясни Борис Хаджийски.

През тази година ще бъдат продължени и разширени разкопките, направени през миналото лято, които показаха, че селището от халколитната епоха е имало много по-голяма площ от селищната могила – над 100 дка. В сграда с площ над 100 м2, с различни помещения, бе разкрит силно обгорял скелет на бебе, лежащо сред разпилени зърна и семена, затиснато под горели деструкции и нападали съдове, останки от които покриват целия под на помещението.

Досега са открити 168 находки, сред които орнаментирани костени и глинени антропоморфни фигурки, зооморфни и орнитоморфни глинени фигурки (една от тях е на птица с две глави, украсена с червена боя), накити от средиземноморските миди Spondylius и Dentalium, инструменти от мед, камък, кост. Значително по-големи от известните досега се оказаха и размерите на селището от ранната бронзова епоха, разположено извън границите на селищната могила.

Останки от три последователни строителни хоризонта се откриха на 85 м южно от могилата, като към най-горния от тях принадлежи погребение на бебе в урна – до съоръжение от по-долния хоризонт.