Завърши първата Работилница за родители “Да пораснем заедно”

Програмата "Да пораснем заедно. Работилница за родители” се състои от 14 тематично свързани семинара, по време на които, чрез методите на груповата работа, кратки лекции, дискусии, интерактивни упражнения

Снимка: Работилница за родители

Завърши първата „Работилница за родители. Да пораснем заедно” по програма на УНИЦЕФ, реализирана от екип на МКБППМН – Община Пазарджик в резултат на подписаното през юли споразумение за сътрудничество за периода 2019-2021 година.

В продължение на три месеца Работилницата се радваше на интереса на търсещи, отговорни и активни родители от детска градина „Пролет”. Всяка седмица от 17 септември до 17 декември майките и татковците разполагаха с пространство, където могат да споделят своя опит и знания, свързани с грижата за децата, както и да разширят познанията си за детското развитието и психологически потребности през периода на най-ранното детство.

След 14-те срещи на водещите Бисерка Трайкова и Десислава Вълкова с майките и татковците можем да заявим, че родителите имат потребност и активно търсят  информация, насоки и подкрепа, за да се чувстват уверени и компетентни в своите взаимоотношения с децата.

„По време на Работилницата майките и татковците споделиха, че сме им помогнали да открият силните си страни, чувстват се по-спокойни, по-търпеливи, по-сигурни и знаещи. Поставиха началото на приятелства и взаимопомощ, посочват водещите.

Добре информираните родители, които биват насърчавани да поддържат близка емоционална връзка със своите деца, да оценяват своите собствени потребности като личности, имат много по-голям шанс да отгледат способни и истински щастливи деца”.

Програмата „Да пораснем заедно. Работилница за родители” се състои от 14 тематично свързани семинара, по време на които, чрез методите на груповата работа, кратки лекции, дискусии, интерактивни упражнения, родителите обсъждат теми като: „Нашите деца и как да ги обичаме”, „Изслушването – важно умение за родителството”, „Как детето учи за света около себе си”, „Поставянето на граници – защо и как” и др. Всяка сесия е допълнена с ролева игра или кратък филм.