Завършиха ремонтно-възстановителните дейности на язовир „Калаващица“

Отново в експлоатация е язовир „Калаващица“ след успешно завършилите ремонтно-възстановителните работи  по едноименния проект.
Най-големият язовир в Стрелча, изграден през далечната 1961 г. бе потенциално опасен за живота на преминаващите по пътя Стрелча – Хисаря, земеделците и овцефермите в околността, вследствие на десетилетната експлоатация без извършване на ремонти и поддръжки.
Ремонтните действия  включваха възстановяване на компрометирания участък от стената с височина 16 м, отнесена при скъсване на етернитовия водопровод от изпускателя на язовира, самия основен изпускател с изграждане на стоманен водопровод, входна, енергогасителна и шахта-спирателен кран, почистване на дерето под язовира, възстановяване на контура на стената чрез насипване и уплътняване на  глинест земен материал. Сухият откос на язовирната стена е затревен, за да се предотврати изравянето при дъждове.
Наред с ремонта ръководството на общината предприе мерки за прекратяване на процедурата по безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост на язовир Калаващица“ от 2018 г. С връщането на най-големия водоем отново в собственост на Стрелча, общината ще стопанисва яз. „Калаващица”, който ще се ползва за рибовъдство, напояване, спортен риболов и туристическа дейност.