Жители на Капитан Димитриево поставиха ред проблеми пред Д. Тодорова

На срещата Стефанов и Петров изложиха и своя идея всички общини от област Пазарджик, които ползват Регионалното депо за отпадъци да финансират изграждането на зелен пояс около Капитан Димитриево

Момент от приемната

Поредица от проблеми, свързани с подобряване на околната среда край пещерското село Капитан Димитриево, поставиха днес пред народния представител Десислава Тодорова, в нейният приемен ден, двама  жители на населеното място.

Ангел Стефанов и Спас Петров поискаха съдействие за почистване на отсечката от разклона на пътя за Пещера до Регионалното депо за отпадъци. По настилката  сега има дебел пласт кал и разпилени полиетиленови торбички в зелените площи отстрани.

Вторият поставен въпрос бе  за действията на частни фирми в Гърция и Германия, които снимат лични документи на български шофьори. В отговор Десислава Тодорова съобщи, че е направено предписание за почистване на пътя до Регионалното депо за твърди битови отпадъци от РИОСВ към Община Пазарджик със срок до 25 март. Отношение по въпроса  трябва да вземе и КАТ Пазарджик.

Ако не бъдат  изпълнени предписанията за почистване на крайпътните площи и калта от шосето ще бъдат наложени санкции.

Десислава Тодорова направи запитване до Външно министерство относно въпросът с правото частни фирми от чужбина  да получават и съхраняват личните данни на български шофьори.

На срещата Стефанов и Петров изложиха и своя идея всички общини от област Пазарджик, които ползват Регионалното депо за отпадъци да финансират изграждането на зелен пояс около Капитан Димитриево с цел подобряване на условията на околната среда за жителите на селото.