Жителите на Црънча благодариха на Д. Пеевски, искат да участват в комисия

Публикуваме без редакторска намеса Декларацията на жителите на Црънча

Снимка: Тр. Величков

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Ние црънчани-жители и живущи  в с.Црънча,Пазарджишко, на свое общоселско събрание от   10.05.2020 г.,

 

Д Е К Л А Р И Р А М Е  С Л Е Д Н О Т О:

 

  1. Благодарим за подкрепата и оценката дадена от фирма „Интръст”-АД и едноличния й собственик г-н Делян Пеевски за достойното поведение на хората от Црънча в защита на отказа от продажба и връщане на публичния характер на собствеността на Црънчанската гора,  като част от грижата ни за  опазване на природнтото и културно богатство на България.
  2. Приканваме общинските съветници в община Пазарджик да спазят изразената воля на Дарителя и публично поетия ангажимент от Кмета  г-н Тодор Попов, като отменят съответните решения за продажба и смяна на публичния характер на имота на Црънчанската гора.- съответно на Рещение №:79/29.04.2020 г., и Решение№:  113 /27.07.2017 г.на ОбС, Пазарджик.
  3. Изразявайки своята загриженост и тревога от състоянието на културно-историческото наследство в гората над Црънча, настояваме да се предприемат от Община Пазарджик, РИМ.-Пазарджик и другите компетентни органи и институции спешни спасинителни мерки за спиране на иманярските набези, проучване и социализиране на археологическите обекти в района на с.Црънча.
  4. С оглед целесъобразното и прозрачно разходване на средствата обещани като дарение в полза на с.Црънча предлагаме същите да бъдат разходвани и контролирани съобразно съвместно одобрени проекти от страна на Дарителя и населението на селото чрез съответните им представителни органи и  структури на гражданското общество.

 

10.05.2020 г.                        Общоселско събрание с.Црънча, Пазарджишко