Екоинспекцията в Пазарджик провери сигнали за нерегламентирано изгаряне на отпадъци

Изхвърлените боклуци

14 са подадените сигнали на зеления телефон и по електронната поща в Екоинспекцията в Пазарджик през изминалия месец. Повечето от тях са за нерегламентирано складиране на отпадъци или нерегламентирани сметища.

Единият от сигналите е за нерегламентирано изгаряне на
отпадъци от опаковки, кашони, полиетиленови фолиа в Индустриална зона, гр. Велинград.Сигналът е препратен по компетентност на Община Велинград. За извършена на 17.07.2020 г. проверка от служители на общинската админис
трация РИОСВ е уведомена с писмо. Собствениците на търговски обекти в района на Индустриялната зона са предупредени, че нерегламентираното запалване на отпадъци е недопустимо и при повторно извършване на такова нарушение, ще бъдат наложени незабавно финансови санкции.

Подаден е и сигнал за нерегламентирано складиране на
отпадъци в обекти в Индустриалната зона на град Пазарджик. Проверките на място не са установили нарушения на ЗУО. Не се установи наличие на отпадъци, неупоменати в издадените
документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците и в отчетните книги за дейности с отпадъци, както и отпадъци, опасни за здравето и живота на хората.