Екоексперти от Пазарджик спасяваха сова, сокол и щъркел

На три сигнала за пострадали птици са реагирали експертите от Екоинспекцията в Пазарджик.  Първият е за намерено малко бухалче с ранено крило в село Мирянци. При проверка на място се установи, че млад екземпляр от вида сова е паднал от гнездото си. Птицата е в добро състояние, без наранявания, е констатацията на експерт на РИОСВ от извършен оглед. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР совата е освободена в подходящ за вида район.

Вторият сигнал е за намерено малко соколче в с. Росен. Проверка на място и оглед на птицата не установиха наранявания и/или счупвания. В добро състояние е. Съгласно разпоредбите на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР се прецени екземплярът да бъде пуснат на свобода в подходящ за вида район.

Третият сигнал е за намерено паднало щъркелче в района на пожарната в гр. Батак. Проверката на място установи, че птицата е в много лошо състояние и има спешна нужда от лечение. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР се прецени да бъде изпратена в спасителен център. Птицата е умряла по време на транспортирането и до центъра.