Екатерина Захариева с позиция по повод присъствието на кандидат за вицепрезидент в училище в Пазарджик

На вниманието на министъра на образованието и науката!

Уважаеми акад. Денков,

Днес кандидат за вицепрезидент имаше публично събитие в българско училище. В Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Пазарджик.

Изборният кодекс е ясен: не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Вие самият поискахте с промени в Закона за предучилищното и училищното образование изрично да се забрани политическата и партийна дейност в училищата.

Преди няколко месеца, когато гостувах на тържество с дипломирали се млади хора в Белово (естествено извън училищната сграда, а и те не бяха вече ученици), това ви даде основания да подложите на гонения и невероятен натиск както директорката на гимназията, така и началника на
Регионалното управление на образованието.

Днес виждаме кандидат за вицепрезидент в училищен двор. Ще бъдете ли принципен? Въпросът ми не е реторичен.

С уважение,

Екатерина Захариева