Д. Хаджидимитров: Има нарушения на КТД в Община Пазарджик

Публикуваме без редакторска намеса информация за нарушения в Колективния трудов договор, предоставена от Димитър Хаджидимитров

Снимка: Димитър Хаджидимитров

НАРУШЕНИЯ на КТД в община Пазарджик

Има подписан КТД с общината в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи, където СРС „Подкрепа” Пазарджик имаме 2 синдикални секции в Пазарджик и една в Звъничево.

Заплатите на персонала са изключително ниски – за детегледачки МРЗ 560 лева , а ако са работещи пенсионери заплатата е 560 лв. – няма желаещи за тази трудна, хуманна и отговорна работа с деца с увреждания.

Специалистите по здравни грижи получават 650 лв основни заплати.

Тъй като всички социални работници и мед.персонал са на трисменен работен режим до януари т.г. СЗГ са получавали по 0,80 лв./час за нощен труд , при подписан 1 лв. в КТД с общината. Полагат им се и купони за храна, но не получават и стотинка .

  • Детско и училищно здравеопазване са всички медицински специалисти в ясли, детски градини, училища и гимназии . От януари 2019 г. същите са на 720 лв ОРЗ , при подписан браншови КТД за 900 лв. от ноември 2018 година . Работното облекло трябва да е на равностойността на една минимална заплата -560 лв , подписано е само за 2/3 от минималната – 370 лв. и за тази година, но даже и това не е получено от персонала. Даже в предишните мандати е давано работно облекло веднъж на три години, което е грубо нарушение на Наредбата за работното облекло, а и на чл.52 от КТД в отрасъл „Образование”, специално за ДГ.
  • Не се осигуряват специализирани годишни медицински прегледи, въпреки че това ясно е разписано в КТД с общинската администрация. А с
  • При командироване на мед. специалисти за заместване, не се издават заповеди , не се плащат понякога и пътни разходи.
  • Отказва се всяко искане за подобряване и повишаване на квалификацията на специалистите, въпреки че е разписано в Наредба за детско и училищно здравеопазване на МЗ.
  • Затворени са две яслени групи в Пазарджик, поради липса на мед. специалисти за това ниско заплащане на труда. Това са групи деца до 3 годишна възраст, за които погрешно се смята, че може и да се обучават и отглеждат в групи на ДГ.

В ДГ в с.Главиница е нарушен поголовно КТД, не се плащат ДТВ и работно облекло.

Като цяло училищата в община Пазарджик са на делегирани бюджети и те спазват и прилагат сравнително добре отрасловия КТД в сектор „Образование”, но и там не всичко е наред – на много места в по-малките училища през годините са се нарушавали някои отделни текстове за допълнителните плащания на педагогическите специалисти – учители и възпитатели, напр.чл.34 от КТД/11.06.2018 г. за задължението на работодателите да планират и изплатят 3 допълнителни плащания на педагогическите специалисти през календарната година. Подобен е случаят, за който ми е сигнализирано в с.Юнаците, където с години не бяха плащани средствата за представително облекло на педагогическите специалисти, съгласно чл.51 от КТД, което е абсолютен общински ангажимент, тъй като по закон общинските училища са с финансиращ орган – общините и макар публичните средства да са държавни, именно общините трябва да дофинансират и да осъществят контрол по тяхното разходване. Дали учителите са възмездени за тези пропуснати ползи е много съмнително, сигнали са подавани многократно, но хората там са ощетявани със сигурност. В ОУ с.Паталеница не се плаща ДТВ, съгласно чл.34, не се провеждат профилактични прегледи, за което има предвидени средства в делегирания бюджет и не се правят задължителните тримесечни финансови отчети от директора пред общото събрание. Сигналът ми е подаден преди 2 дни.

В ПМГ „К.Величков” – Пазарджик при бившия директор имаше многобройни нарушения на КТД и Наредби на МОН, за което е сигнализирано многократно и са сезирани всички възможни контролни органи, вкл.и общинска администрация. РИО Пазарджик тогава установи редица нарушения, но общинските контролни органи са тези, които трябваше да осъществят ефективния финансов контрол. Но даже и когато излезе 34 стр.доклад на АДФИ за признаци на корупция и финансови нарушения на второстепенния разпоредител при извършване на ремонтни дейности, контрола по които е изцяло в задълженията на общинската администрация, защото имаше съмнения за двойно заплащане на един и същи ремонт, даже и в деня на подаването на оставка от бившия директор на 03.04.2017 г, представителят на общинската администрация твърдеше по БНР, че общината не била установила никакви финансови нарушения. Вече 3 г. ПМГ „К.Величков” има нов директор титуляр и управлението на делегирания бюджет е напълно прозрачно, правомерно и оптимизирано.