Д-р Цветелина Спиридонова поема управлението на МБАЛ „Хигия“ АД

Дъщерята на д-р Спиридонов поема управлението като прокурист на дружеството

Снимка: Д-р Спиридонова

Със свое решение Съветът на директорите възложи управлението на МБАЛ „Хигия“ АД на д-р Цветелина Стайкова Спиридонова като прокурист на дружеството, считано от 1-ви февруари 2019 г.

Д-р Цветелина Спиридонова е завършила медицина през 2000 г. в Медицински университет-София с отличие. Има специалност и докторска степен по хирургия. Три години е специализирала хирургия в Париж, от 2008 г. е лекар-хирург в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – София, от 2009 година е асистент по хирургия към Медицински университет-София, а от 2015 г. – главен асистент. 11 години от трудовия и стаж са преминали в МБАЛ „Хигия“ АД-гр. – Пазарджик.

Д-р Спиридонова владее три езика, има 39 публикации в специализирани медицински издания, изнасяла е лекции в над 40 научни форума у нас и в чужбина, почетен член е на Българското хирургично дружество и член на Немското хирургично дружество.

„Нося презиме и фамилия, които задължават“, каза в най-емоционалната си реч, по време на общоболнично събрание, състояло се в конферентната зала на МБАЛ „Хигия“ дъщерята на проф. Стайко Спиридонов. „Баща ми притежаваше три много ценни качества – лоялност, вярност и уважение. От него съм наследила лоялността, надявам се да заслужа вашето уважение“, каза д-р Цветелина Спиридонова.