Д-р Цветелина Пешева, МБАЛ-Пазарджик: Физиотерапията върви успоредно или надгражда медикаментозната, но има заболявания, при които е водеща

Д-р Цветелина Пешева е завършила медицина в Медицински факултет на Тракийски университет в град Стара Загора през 2013г. Придобива специалност по Физикална и рехабилитационна медицина през 2023г. От 1 февруари 2024г. е назначена за началник на Отделението по физикална терапия и рехабилитационна медицина на мястото на д-р Донка Такучева, която се пенсионира.
След 32-години като началник на отделението, д-р Такучева излезе в пенсия, а Вие заехте нейното място. Предизвикателство ли е за Вас новата длъжност?
Д-р Пешева: За мен това е голямо предизвикателство по отношение на ръководната функция, поддържане на един непрестанен баланс, така че да са доволни едновременно пациентите и медицинския персонал, да се поддържа възможно по-високо ниво на медицинската грижа.
На какво Ви научи д-р Такучева? Колко години работехте заедно?
Д-р Пешева: С д-р Такучева работим заедно от 2015г. Най-важното, което научих от нея е отношението към пациентите, да бъда търпелива, да изслушвам както тях, така и медицинския персонал.
Какви са вашите амбиции като началник на отделението?
Д-р Пешева: Амбициите ми са да се подобри материалната база на отделението и качеството на медицинските услуги. Искам, ако има възможност за отделението да бъде закупена нова апаратура за лечение и да се повиши квалификацията на медицинския персонал.
Каква беше причината да се насочите към специалността „Физикална и рехабилитационна медицина“ ?
Д-р Пешева: Избрах тази специалност, защото това е възможност да се лекуват последиците от много заболявания, възвръща се работоспособността на много пациенти, които биха изпаднали в инвалидизация, ако не се работи с тях активно.
Трудна ли е тази специалност?
Д-р Пешева: Специалността е всеобхватна и играе важна роля, както в профилактиката на заболяванията, така и в ранния етап и продължителното лечение на пациентите.
От дете ли мечтаехте за лекарската професия?
Д-р Пешева: Винаги съм знаела, че искам да работя в сферата на медицината и впоследствие се ориентирах към лекарската професия. Никога не съм съжалявала за избора си.
Доколко наясно са болните, кога е подходящо да се провежда физиотерапия?
Д-р Пешева: Малко от пациентите са наясно, че рехабилитацията трябва да бъде включена възможно най-рано в острата фаза на болестта. За съжаление, невинаги колегите от други специалности насочват навреме пациентите към нас. Хората сами започват да търсят информация и помощ, и ни намират.
Има ли значение продължителността и кога започва да се усеща ефектът от лечението?
Д-р Пешева: Обичайно процедурите продължават 7-10 дни, но терапевтичният ефект се натрупва и настъпва до две седмици след това. Много от заболяванията, които се повлияват благоприятно от рехабилитацията, са хронични, и за лечението им са необходими многократни курсове.
Достатъчно популярна ли е физиотерапията?
Д-р Пешева: Физиотерапията е много интересна област от медицината. Тя обаче е недостатъчно популярна като ефективно и безвредно средство за решаване на здравословни проблеми от различен характер.
Кои тенденции в съвременната физиотерапия искате да наложите в отделението, което вече ръководите?
Д-р Пешева: В съвременната физикална терапия все повече навлизат роботизираните устройства. Надяваме се, със съдействието на ръководството на болницата, да бъдат закупени роботизирани устройства за горен и долен крайник, апарат за ударно-вълнова терапия, транскраниална магнитна електростимулация.
Може ли чрез физиотерапия и рехабилитация да се предотвратят някои заболявания?
Д-р Пешева: Една от насоките на физикалната терапия и рехабилитация е именно профилактиката на различни социално значими заболявания, като превенция на хипостатични пневмонии, сърдечни, белодробни, тромбоемболични и други усложнения при пациенти на постелен режим.
Кои са лекарите, на които искате да благодарите и кои са учителите Ви в професията?
Д-р Пешева: Моите учители в професията са проф. Елена Илиева и д-р Донка Такучева, от които съм научила основите на физикалната и рехабилитационна медицина.
Какви терапии и процедури прилагате във вашето отделение?
Д-р Пешева: В отделението ни се прилагат терапия с нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, апарати за електростимулация, светлолечение, парафинолечение, ултразвукова терапия, апарат за лимфен дренаж. Разполагаме и с два салона за лечебна физкултура – едни от най-добре оборудваните за град Пазарджик.
Може ли физиотерапията да е по-ефикасна от пиенето на лекарства при определени заболявания?
Д-р Пешева: Най-често физикалната терапия върви успоредно или се надгражда над медикаментозната, но има заболявания, при които физиотерапията е водеща.
Обмисляла ли сте вариант да работите в чужбина?
Д-р Пешева: В студентските си години съм го обмисляла, но когато започнах работа в МБАЛ- Пазарджик, попаднах сред колеги, от които мога да се уча и да надграждам знанията си, и реших да продължа професионалната си кариера тук.
За какво искате да имате повече време?
Д-р Пешева: Бих искала да имам повече свободно време за близките си.
Как бихте се описали с няколко думи?
Д-р Пешева: Смятам, че съм търпелив, амбициозен и разбиращ човек.
Каква е д-р Пешева извън лекарския кабинет и работата?
Д-р Пешева: Грижовна майка на две прекрасни деца.
Кой е най-важния съвет, който искате да дадете на хората, за да са здрави?
Д-р Пешева: Най-важният съвет, който мога да дам на хората, за да са здрави, е да водят балансиран начин на живот, да провеждат редовно профилактичните си прегледи и при нужда да не се колебаят, а да потърсят лекарска помощ.
Какво искате да си пожелаете?
Д-р Пешева: За себе си и за семейството си пожелавам здраве и късмет.