Д-р Лозана Василева: Липсата на адекватна политика от служебното правителство в сектор „Земеделие“ ще доведе до сериозни проблеми

Д-р Лозана Василева е на 42 г., от Пазарджик. Доктор по  аграрна икономика от УНСС. През 2003 г. и 2004 г. д-р Лозана Василева работи като старши експерт по агростатистика в Областна дирекция „Земеделие и гори“ в Пазарджик. От 2009 г. е директор на Областната дирекция на ДФ „Земеделие“ в Пазарджик. В периода 29 август 2014 г. – 27 ноември 2014 г. заема длъжността изпълнителен директор на Разплащателната агенция към  ДФ „Земеделие“. От 27 ноември 2014 г. д-р Лозана Василева е назначена за заместник изпълнителен директор на Разплащателната агенция към  ДФ „Земеделие“ до 2017г. От май месец 2017 година до 2021г. е заместник министър на земеделието, храните и горите. Владее английски и френски език. Семейна е, с дъщеричка в 10 клас. Д-р Василева е с номер 105 в листата с кандидати за народни представители, издигнати от коалиция ГЕРБ-СДС. 

Д-р Василева, вие бяхте зам. министър на земеделието, храните и горите през последните четири години, как се разви земеделието в област Пазарджик?

Аграрният сектор заема съществено място в икономиката на област Пазарджик. Отбелязваме редица положителни тенденции в развитието на земеделието в областта, така например през последните четири години отбелязваме ръст на площите с маслодайни култури – 89%, в това число ръст на площите със слънчоглед 45%. Отчитаме значително увеличение и на площите с пшеница – 172%. В животновъдството на Пазарджишка област важно място заема свиневъдството, като броя на отглежданите свине нараства до 45 000 броя или ръст от 52 % спрямо 2017 година. Увеличение има и при другите видове животни – при овцете с 10%, при птиците – 9%, при козите – 7%. Това се дължи не само на целенасочената подкрепа на правителството на ГЕРБ за сектор земеделие, но и на трудолюбието и амбициите на хората в региона.

С огромно притеснение обаче наблюдавам случващото се през последните месеци, липсата на подкрепа за сектора, дори липсата на диалог с бранша.

Как ще коментирате управлението на служебното правителство с сектор Земеделие?

Неадекватното управление на служебното правителство ще доведе до сериозни проблеми в сектора. Вижте какво стана с Плана за възстановяване и устойчивост, от една страна беше изпратен с огромно забавяне, което означава, че до края на тази тежка година, няма да получим никакви средства. От друга страна изключиха средствата, които бяхме планирали за възстановяване на инфраструктурата за напояване, изключително необходими за сектора в проблемите със засушаването. Напояването е особено важно за нашата област, където отглеждаме предимно плодове и зеленчуци, също и ориз. За съжаление средствата бяха пренасочени към други приоритети от управляващите, а ощетени ще са тези, които произвеждат прехраната ни.

Друг прецедент е спирането на приема по мярката за инвестиции в преработка и повторното й отваряне с голямо закъснение, като причината е в недобрата комуникация с ЕК. Приемът е удължен до февруари, което означава, че одобрени проекти може да има едва в края на другата година, а това е мярка за инвестиции във възобновяеми източници на енергия за преработвателните предприятия – изключително необходими за намаляване на разходите на електроенергия, предвид ситуацията с високите цени в момента.

Наред с всичко това е забавянето в отварянето на прием на ковид мярка за земеделието, когато растат цените на фуражите и се извършват есенните мероприятия на полето, стопаните са без подпомагане. Проведох редица срещи със земеделските производители в област Пазарджик, на които те споделят своите притеснения за състоянието на сектора и липсата на адекватна политика през последните месеци. Оранжерийните производители изразиха възмущението си от липсата на реакция от страна на държавата, дори невъзможността да се срещнат със земеделския министър за да поискат подкрепа за сектора, изпратили са отворено писмо за искане на среща. Това нямаше как да се случи при нашето управление, ние винаги бяхме на разположение за диалог и заедно с бранша търсехме решения за справяне с трудностите. Ако не се вземат спешни мерки за компенсиране на високите разходи за отопление на оранжериите, тази зима няма да има на пазара български зеленчуци и до фалит на оранжерийния сектор.

Друго мое притеснение е забавянето в подготовката на стратегическия план за новия програмен период, който трябва да се изпрати до края на годината до ЕК, а в тази нестабилна обстановка администрацията не работи. Виждате колко сложна е ситуацията в момента в страната, не само в сектор земеделие, за това разчитаме с разум българските граждани да изберат парламент, който да излъчи стабилно правителство с ясни политики за справяне с кризите.

Какво предвижда програмата на ГЕРБ за земеделието?

При следващ управленски период, ще прилагаме политики за справяне с кризи, политики, насочени към отключване на потенциала на селското стопанство за постигане на екологична устойчивост и за борба с изменението на климата. Ще подкрепяме екологосъобразни практики и производството на чисти и здравословни храни, за улесняване достъпа на българските граждани до балансиран начин на хранене. Ще адресираме още по-насочена подкрепа към малките и средни земеделски стопанства, предвид тяхното значение за стабилността на отрасъла и запазването на традиционни за страната производствени направления. Ще създадем условия за по-добър пазарен достъп и реализация на продукцията, което ще позволи формиране на стабилни и справедливи доходи на производителите. Приоритет ще бъде постигането на устойчивост на стопанствата в секторите Животновъдство, Зеленчукопроизводство, Овощарство и Биологично производство.

Защо решихте да се кандидатирате за народен представител?

Смятам, че с моя опит натрупан през последните 15 години в сферата на земеделието, мога да продължа своята реализация в законодателната власт. Преминала съм през всички стъпала в кариерата ми от експерт в Областната дирекция по земеделие в Пазарджик, директор на Областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие“- Пазарджик, зам. изпълнителен директор на фонда в София и като заместник министър в Министерството на земеделието храните и горите през последните четири години. Смятам, че само доказали се професионалисти трябва да влизат в политиката и със своята експертиза да реализират политики, които да подобряват живота на хората.

Ако станете народен представител, с какво ще помогнете на Пазарджишкия регион?

В приоритетите на програмата на ГЕРБ са малките и средните стопанства, каквито преобладават в района. Ще продължим да работим за подпомагането на традиционно отглежданите в Пазарджишкия регион зеленчуци, овошки и животни, подкрепата за местни пазари, къси вериги на доставка, онлайн търговия, подкрепата за младите фермери и групи и организации на производители. Ще продължим да работим за разширяване обхвата на територията от Мести Инициативни Групи по подхода ВОМР-ЛИДЕР, в това число включването на населените места от община Пазарджик в този обхват. Надявам се, че с работата ми допринасям за подкрепата на земеделския сектор в моя роден край и ще продължа да влагам максимум усилия за развитието на Пазарджикия регион, където е семейстово ми, приятелите, близките хора. Нашият край е чудесно място за инвестиции, с прекрасни хора и потенциал за развитие, ще се радвам, ако с работата си допринеса за по-добър живот на хората в моя град.

Защо хората да гласуват за вас и партия ГЕРБ?

ГЕРБ се доказа като единствената партия, която се справя успешно с кризи, гради инфраструктурата, привлича инвестиции и ще продължим да работим за повишаването доходите на хората, на работещите, на пенсионерите, ще продължим европейския път на развитие на България. Ние изпълняваме всичи поети ангажименти и обещания. В сферата на земеделието ще продължим да приоритизираме малките и средните стопанства, секторите плодове и зеленчуци, животновъдство и биологично земеделие, ще подпомагаме напояването, дигитализацията и иновациите, мерки за управление на риска и помощ за застраховане, ще подкрепяме екологосъобразни практики и производство на чисти и здравословни храни.