Д-р Красимир Темнилов: Продължаваме да работим в условията на несигурност, а болните от коронавирус в болницата се увеличават

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната директорът на МБАЛ-Пазарджик д-р Красимир Темнилов даде интервю за готовността на лечебното заведение да се справи с повишаващия се брой заразени

 

Как се справя МБАЛ-Пазарджик в условията на Ковид пандемия?

Вече 6 месеца се налага да работим в условията на пандемия. Предприели сме всички необходими мерки, съгласно указанията на Министерството на здравеопазването.Осигурени са лични предпазни средства за медицинския персонал. Извършва се текуща и крайна дезинфекция на помещенията в болницата и прилежащите площи. Закупихме уреди за UVС дезинфекция на повърхности и въздух. Интензивно отделение вече разполага с „Екстерминатор 2020” , който е за дезинфекция на големи площи над 450 кв.м. Закупени са бактерицидни лампи, като 12 от тях са от най-висок клас за пречистване на въздуха в помещенията в присъствието на пациенти и персонал, а целта е недопускане на вътреболнични инфекции.Сключихме и договор с националния епидемиолог полк. доц. д-р Андрей Галев от ВМА за обучение и ежемесечен инструктаж на служителите на болницата в условията на COVID-19.

Как се отрази пандемията на работата на болницата?

– Въпреки всички предприети мерки болницата не успя да избегне заразяването на медицински персонал с коронавирус. Най-тежко беше положението през месец май в Отделението по анестезиология и интензивно лечение, където се заразиха 14 човека-лекари, сестри и санитари. Още шестима бяха заразените в други отделения. Четири пъти се наложи карантиниране на ОАИЛ, което затрудни дейността на цялата болница. Благодаря на началника на отделението д-р Димитър Иванов, който дори и под карантина успя да организира работата на своя екип, както и на анестезиолозите д-р Иван Харизанов и д-р Варта Шопова, които поеха спешната анестезиология и реанимация по отделенията. Наложи се да привлечем и допълнително медицински персонал, за да се справим с тази кризисна ситуация.

Паралелно с това трябваше да се справим с дефицита на лични предпазни средства. Дори и да намирахме фирми, които можеха да ни ги доставят, то заявените количества пристигаха със закъснение, което наложи да купуваме повече, за да се запасим и да може болницата да функционира нормално. Трябваше спешно да закупим и необходимата медицинска апаратура. Изградихме „Болнична повиквателна система” и „Система за видеонаблюдение” в сектор „COVID” на Инфекциозно отделение. Заради обособяване на Ковид реанимация трябваше да се извърши преместване и преустройство на Неврологично отделение в Неврохирургия. Сблъскахме се и с проблема на здравни работници, които не желаят да работят с Ковид болни, но напусналите са само няколко човека, предимно в пенсионна възраст. Най-натоварено продължава да е Инфекциозно отделение. Лекарите, сестрите и санитарите там вече са на предела на силите си, а болните не намаляват. Мога само да изкажа огромната си благодарност към началника на Инфекциозно отделение д-р Мария Пишмишева и останалите лекари от екипа й- д-р Станислав Коцев, д-р Донка Велкова, д-р Милена Карамишева и д-р Иван Иванов. Тези хора, както и медицинските сестри и санитарите продължават да работят в изключително тежки условия, рискови дори за тяхното здраве, но не са отказали помощ на нито един болен. Докато много хора навън не вярват в съществуването на вируса, те всеки ден се сблъскват с него и продължават да лекуват своите пациенти. Началникът на ОАИЛ д-р Димитър Иванов беше от медиците, които се заразиха с коронавирус, но след като оздравя се върна на работа и пое Ковид реанимация. Той извършва и реанимацията на пациентите с дихателна недостатъчност. Заради недостига на медицински кадри се налага ежемесечно да командироваме и медицински персонал от други отделения в Инфекциозно отделение и Интензивния сектор. Благодаря на специалистите от всички отделения, които на ротационен принцип дават дежурства в Ковид реанимация. До края на годината е изготвен график от началниците на отделения за командироване на лекари, медицински сестри и санитари в Интензивния сектор.За съжаление, пациентите с коронавирус не намаляват, а се увеличават.

Колко болни с коронавирус са преминали през болницата през изминалите месеци?

-Тенденцията е за нарастване на броя на болните от края на месец март до момента. Над 130 са вече пациентите с коронавирус, които са лекувани в болницата.Докато през месец април сме приели 11 болни, то през месец юли пациентите с коронавирусна инфекция в Инфекциозно отделение достигнаха до 56 и този месец се оказва най-натоварен.

Какви са финансовите последици за болницата от пандемията?

– Пандемията се оказа по-тежка и по-продължителна от очакванията, което доведе до значително голям спад на приходите, отлив на пациенти и увеличение на разходите в сравнение с прогнозираното. Сравнителните отчетни данни за първите 6 месеца на 2019 и 2020г. показват, че преминалите болни са с 2192-ма по-малко от миналата година. 10 890 са пациентите, лекувани в болницата през 2019г., а 8688 през тази година. Това доведе и до по-ниски приходи за лечебното заведение. За периода на второто тримесечие на 2020г. броят на преминалите болни в МБАЛ-Пазарджик е 3795. Спрямо същия период на 2019г., когато са били 5430-ма или с 1635 по-малко. Използваемостта на леглата спрямо предходната година е намаляла с 20,55%. По време на извънредното положение бяха забранени плановите хоспитализации, а след него пък много болни се страхуват да постъпват на лечение в болницата заради опасения от заразяване с коронавирус.

За какво харчи най-много средства в момента болницата?

– Разходите за лични предпазни средства само за три месеца са над 220 хиляди, а за лекарства над 330 хиляди лева. За закупуване на апаратура са отделени над 402 хиляди лева. Най-скъпият, но изключително необходим апарат, който закупихме е за Ангиографска лаборатория. Той е на стойност 84 хил.лв, но дава възможност за по-точна диагностика преди коронарографии. Ремонти на стойност над 62 хиляди лева бяха направени в 7 отделения. От голяма помощ бяха и даренията на лични предпазни средства и апаратура, които получихме от граждани и фирми. Без тяхната подкрепа нямаше да се справим в най-трудните моменти. Имаме и запаси от предпазни средства за над 140 хиляди лева.

Как ще продължи да работи болницата при това положение?

– Доста трудно, защото продължаваме да работим в условия на несигурност. Не можем да прогнозираме как ще продължи да се развива пандемията. Очакванията бяха, че през лятото разпространението на вируса ще намалее, а дори и ще изчезне. В началото на август виждаме, че това не само не се случва, а и никой не може да каже какво ни очаква през следващите месеци, когато към коронавируса ще се добавят и случаите на респираторни инфекции. МБАЛ– Пазарджик приема и лекува най-много болни от коронавирус и без съмнение негативното въздействие върху финансовото състояние на болницата ще продължи. Това обаче не означава, че ще инвестираме само в предпазни средства и лекарства. Продължаваме да търсим възможности за закупуване на апаратура, както със средства на болницата, така и чрез финансиране от държавата.Направили сме и конкретни искания към Министерството на здравеопазването. Има апарати, които са изключително необходими за нуждите на Неонатология, АГО и Кардиология. Няма как да се справим сами, защото се касае за скъпа апаратура. 1 млн.лв. струва нов ангиографски апарат, какъвто трябва да се осигури за Катетаризационната лаборатория на болницата, защото е един от основните. Наличният апарат, с който разполагаме вече е спрян от сервизно обслужване на фирмата-производител и често се налагат скъпи и дълги ремонти. Не на последно място търсим и начини за привличане на нови специалисти, които да работят в болницата, както и да запазим чрез финансово стимулиране кадрите, с които разполагаме.