Д-р Красимир Темнилов е изпълнителен директор на МБАЛ-Пазарджик

Новият изпълнителен директор на „МБАЛ-Пазарджик“ АД е д-р Красимир Темнилов. Това реши на свое заседание Съвета на директорите на лечебното заведение.

Председател на Съвета на директорите остава д-р Тодор Юнаков, който е представител на държавата. Заместник- председател ще бъде д-р Иван Станоев.

Решението бе взето  след  като се проведе днешното извънредно общо събрание на акционерите на болницата.  Извършена бе промяна в състава на Съвета на директорите, от който бе  освободен д-р Васил Вълчев. На негово място влиза д-р Иван Станоев.

Определен бе и тригодишен мандат на новия съвет, както и възнагражденията на членовете, на които няма да бъде възложено управлението на МБАЛ-Пазарджик.