Д-р  Костадин Коев: Заедно сме в битката Велинград без волфрам

В общинска администрация Велинград се проведе среща между кмета на община Велинград д-р Костадин Коев, представителите на гражданска инициатива „Запазване на община Велинград като екологично чист регион без рудодобив”, представители на  СХР „Велинград и Западни Родопи” и граждани. Срещата се проведе, за да се даде яснота по темата за мина „Грънчарица”.

Кметът д-р Коев заяви: „Направихме всичко, което зависи от мен и моя екип, за да спрем отварянето на мината. Искам да ви уверя, че решението по делото в Административен съд – Пловдив, с което заповедта на директора на Басейнова дирекция – Пловдив за учредяване на санитарно-охранителна зона в района на река Грънчарица бе обявена за нищожна, няма да даде възможност за действие на концесионера“.

Предстои Министърът на околната среда и водите да издаде Заповед за учредяването на СОЗ.

Благодаря на всички за активното участие за запазване на Велинград като чист регион, без рудодобив! Аз съм против откриването на мина „Грънчарица”! Велинград е утвърден Национален балнеологичен курорт на 4 сезона и съм плътно зад съгражданите си, за съхраняване на богатството на Велинград – природата, минералните извори, чистия въздух. Ако се допусне откриване на мина за волфрам, Велинград и региона нямат бъдеще.”, обобщи д-р Коев.