ДФ „Земеделие“: Над 2600 овощари ще получат целево подпомагане срещу вредителите през зимния сезон

Снимка: dobrichonline.com

2 603 овощари и градинари подадоха документи за целево подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Държавната помощ се предоставя за закупуване на растителнозащитни продукти, използвани през есента – в периода на масов листопад и гниене на листата. Общо заявената площ от стопаните е в размер на 17 295 хектара. Най-много са кандидатите от област Сливен – 567 на брой. От област Пловдив заявления са подали 310 стопани. Също толкова (310) са и овощарите в област Силистра, които искат подпомагане по схемата. Финансовата подкрепа е в размер до 100 лева на хектар с ДДС.

Субсидират се направените разходи за продукти за растителна защита, извършени след подаване на писмено заявление до областните дирекции на Фонда. Това следва да се случи преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала. Срокът за отчитане на дейностите е до 12 ноември, а до 10 декември средствата ще бъдат изплатени. Субсидии се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита. Другото изискване е те да са включени в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита.

Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения. Утвърденият бюджет по нея за настоящата година е в размер на 6 млн. лв. и се предоставя на два етапа. Средствата за първия етап бяха разплатени през пролетта. Те покриваха направените от стопаните разходи за растителнозащитни дейности по трайните насаждения в периода след преминаване на студовете – до набъбване на плодните пъпки. Тогава 3 479 производители, които отглеждат трайни овощни насаждения, маслодайна роза, ягоди и малини, получиха 4,7 млн. лв. (4 712 535 лв.).