До 30 ноември: Ще се извърши преброяване на безстопанствени кучета в община Пещера

Архив
Във връзка с Наредба № 4 от 1 февруари 2021 година за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера, е обявена процедура за прием на заявления за участие в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места в община Пещера.
В тази връзка, Община Пещера набира лица, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места на общината.
Целта на преброяването е отчитане на всяко куче, намиращо се на обществено място на територията на община Пещера, без видимо присъствие на собственик, определяне на динамиката на развитие на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината.
Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба, преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Преброяването ще се извърши в периода от 21 ноември до 30 ноември 2022 година.
Необходими документи от кандидати за участие в преброяването са:
Заявление за участие в свободен текст.
Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.
Документите се подават от кандидатите в сградата на Община Пещера на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 17, Център за административно обслужване (партерен етаж), всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа на 18.11.2022г. или чрез официалната електронна поща на Община Пещера: mayor@peshtera.bg