До 16 юли е записването на приетите на първо класиране ученици след 7-ми клас

Снимка: Дарикнюз

Учениците след 7-ми клас, класирани по първо желание след първи етап на класиране, следва да се запишат в училището, в което са приети, съобщават от РУО-Пзаарджик. В противен случай губят мястото си и то се обявява като свободно за втори етап на класиране.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап (и не са класирани по първо желание), следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).

Записването или подаването на заявление за участие във втори етап се извършва в срок до 16 юли 2020 г. в съответното училище.

Некласираните по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват автоматично във II етап на класиране без да подават заявление.

До 20 юли се обявяват списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

До 22 юли приетите на втори етап на класиране ученици следва да се запишат в съответното училище. В противен случай местата се обявяват за свободни за следващия, трети етап на класиране.