До 14 часа можете да предадете негодни батерии и оборудване пред общината

Снимка: Община Пазарджик

Днес от 10,00 до 14,00 часа пред Центъра за информация и услуги на гражданите на Община Пазарджик ще се проведе кампания за разделно събиране на следните видове отпадъци:

негодни за употреба батерии и акумулатори

– излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

 

Желаещите да се включат, могат да предадат своите отпадъци в специални контейнери за разделно събиране.