До месец местят в центъра на Пещера Дирекция „Социално подпомагане“

След преместването, в една сграда ще работят службите на Бюрото по труда, Кризисния център и Социално подпомагане. Сградата е в близост до всички други административни учреждения и банкови институции, което ще бъде значително улеснение за техните ползватели.

Йордан Младенов

Дирекция „Социално подпомагане“ в Пещера ползва част от общински имот на ул. „Симон Налбант“ № 8. Поради изтичане на десет годишния срок на договора и с оглед по-доброто организиране на дейността на дирекцията предлагам Общински съвет- Пещера да предостави за ползване нов имот в който тя да се осъществява дейността си, съобщи кметът Йордан Младенов.

В мотивите си той изтъква, че по този начин цели предоставяне на качествени административни услуги на потребителите и осигуряването на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Новото помещение ще бъде в центъра на града на първи етаж в сградата на бившия АПК. Младенов е разговарял по темата с министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, която е обещала 20 000 лева за ремонт на новата придобивка.

„Предвиждам да се направи ново осветление в сградата. Кабинетите ще бъдат освежени и пригодени за качествено административно обслужване на гражданите. Ще монтираме парапети на съществуващата рампа за да бъде осигурен пълен достъп за хора с увреждания. Предвижда се прилежащото пространство да бъде облагородено“, допълва кметът.

След преместването, в една сграда ще работят службите на Бюрото по труда, Кризисния център и Социално подпомагане. Сградата е в близост до всички други административни учреждения и банкови институции, което ще бъде значително улеснение за техните ползватели.