До края на юли земеделските стопани, собственици на земи и арендатори трябва да подадат декларации

Снимка: ДФ Земеделие
До края на месец юли земеделските стопани, собственици на земи и арендатори трябва да подадат декларации по Закона за стопанисването и ползването на земеделски земи, съобщиха Областна дирекция „Земеделие“ в Пазарджик. Тези декларации са по чл. 69 и 70 и във връзка с чл. 37 В от Закона.
Всеки ползвател на земеделски земи, било то собственик или наемател, до края на месец юли може да подаде тези декларации и да заяви своето желание за участие или неучастие за разпределение на масивите за ползване в съответното землище, в което той ползва дадената земя по населено място.
Декларацията се подава в съответната общинска служба „Земеделие“ в зависимост от местонахождението на имота. В противен случай, ако съответното землище има споразумение или разпределение на масиви за ползване, имотите им могат да попаднат в така наречените „бели петна“. Стопаните знаят за това изискване, но трябва да спазят сроковете, които са до края на месец юли.