Домът за хора с увреждания в село Щърково има нови удобства за потребителите

Домът за пълнолетни лица с физически увреждания в село Щърково се сдоби с новите  пейки и резбована дървена входна врата. Дарителят от Калугерово, който е осигурил новите придобивки а е Иван Желев, а човекът който ги е изработил е Стоян Мушев.
В условията на епидемиологична обстановка, хората не могат да излизат извън двора на дома, ето защо те са особено радостни за новите удобни пейки и благодарят на тези, които са се сетили и за тях.