Историческият музей в Панагюрище получи ценно дарение

Снимка: Исторически музей - Панагюрище

Панагюрище. Историческият музей в Панагюрище получи ценно дарение, документалния архив на Тодор Кунчев Белчов. Наследниците Янко Кунчев Белчов и Дора Кунчева Долджева, избраха Исторически музей – Панагюрище, да дарят личният архив на своя дядо. Доц. д-р Атанас Шопов прие архива и поднесе благодарности към дарителите, че са избрали Исторически музей – Панагюрище, които отговаря на всички съвременни изисквания да опази и съхрани ценното дарение.

Тодор Белчов е роден през 1905 г. в Стрелча. Завършва Търговската гимназия в Пловдив, след което придобива историческо образование. През 1928 г. заминава за Франция на работа. Престоят му в чужбина трае около 4 години. В свободното си време чете френските класици. Оформя личността си под влияние на две култури – българската и френската. Той е първият уредник на музейната сбирка в Стрелча, основател и директор на Музея на революционното движение в Пловдив. Белчов събира в продължение на 13 години 35 000 документа, свързани с историята на Пловдив и Кричим. Публикувал е пет научни труда и 160 статии. Има редица публикации за миналото на Стрелча и стрелчанския регион в престижни списания и вестници.


Архивът е събиран в продължение на повече от 60 години, съдържа оригинални документи, снимков материал, описания на недвижими културно-исторически обекти за района на Пловдив, Кричим, Стрелча и Панагюрище. Сред събраните материали има етнографски, исторически, археологически описания, спомени на лица, официална кореспонденция с редица български учени и културни организации от страната и чужбина.


В музея работят специалисти, които ще съхранят, обработят и проучат това важно за всички нас документално богатство.