„Горска аптечка“ по пътя за скалната забележителност Белинташ

Pa1.bg

Тази „горска“ аптечка ни бе изпратена от наши читатели, които са направили поход до скалната местност Белинташ и са се натъкнали на тази хуманна идея за медицинска помощ в гората.