Добрият пример: Едно от зелените и цветни междублокови пространства в Пазарджик

Едно от добре поддържаните междублокови пространства в Пазарджик. За радост такива зелени и цветни кътчета стават все повече. А за да бъдат те такива заслугата е на хората, които живеят в нашия град.