Днес: Открива се ловният сезон на прелетен дивеч

снимка: Monitor.bg

Ловувайте с разум и спазвайте правилата за техническа безопасност. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев по случай официалното откриване на ловния сезон на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина. По традиция ловът в България стартира във втората събота на месец август, като тази година той започва на 14 август 2021 г.

Атанас Добрев отбеляза, че животът на всеки участник в ловните излети е безценен, както и на всеки, който е възможно да бъде в близост до терена, на който се извършва ловът. „В  последните дни високите температури и човешката небрежност предизвикаха много пожари, загубихме и човешки животи при потушаването им. Затова настояваме за стриктно и дисциплинирано отношение към работата с оръжие и техника докато сте на горски и полски терени. Всяка прехвръкнала искра от бойното снаряжение, неизгасена цигара или не напълно загасен огън след края на ловния излет могат да бъдат фатални за гората и за екосредата в нея“, посочи още той.

Ресорният заместник-министър припомни и забраните за някои ловни практики в този вид групов и индивидуален лов, прилагани именно за по-щадящо отношение към природата. Това са забрана за използване на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици. Атанас Добрев посочи, че от този сезон има и промени в някои ограничителни бройки за позволените видове дивеч за отстрел. „Със свое постановление Министерският съвет измени и допълни Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча с цел гарантиране устойчивото стопанисване и защита на гургулицата в България. Така на практика бяха приложени мерките, заложени в Международния план за защита на гургулицата предвид особеното значение на популацията й за страната ни“ уточни още той.

Измененията в максимална степен ще допринесат за постигане на целите на плана, без да засягат чувствително интересите на ловците. Предвидено е ловът на този вид да е допустим през съботните дни и дните на официални празници при максимален отстрел за ден от 8 броя, при досега разрешени 10. При останалите видове дивеч няма промяна, като за по-младите колеги и е добре да се припомни, че е разрешен отстрелът до 15 пъдпъдъка на ловец и до 10 броя от видовете гривяк, горски бекас и обикновена бекасина.

Добрев бе категоричен, че и  през този сезон е разпоредено на служителите на Изпълнителната агенция по горите да следят за правилното провеждане на ловните излети, провеждането на инструктажи в началото на ловния ден и за спазване на установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет, а също и за наличието на писмени разрешителни с всички атрибути. Земеделският заместник-министър поясни, че този контрол не е самоцелен, а е важен, както за гарантиране на биологичния баланс на дивечовите популации, така и за справедливо и достойно отношение към правата на всички останали участници в лова.

От свое име и от името на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков той пожела на всички ловци висок ловен дух, дисциплина и отговорност както към хората, така и към природата.