Дискусия за алтернативните форми на образование се провежда в Пловдив

Сдружение „РОД Интернешънъл“, Асоциация за домашно образование и Проект „Свобода за всеки“ Ви канят на регионална конференция за алтернативни форми на образование.
Лекторите ще запознаят аудиторията с правните и философските въпроси на образованието в България, с ролята на родителите в този процес и взаимовръзката между тяхната свобода да решават и съпътстващата отговорност, както и за алтернативните възможности за всеки, който не харесва образователното статукво. Ще разберем как да изграждаме критично мислене чрез изучаване на природните науки. Събитието ще завърши с открита дискусия с всички участници.
Входът е свободен в Пловдивски панаир, Конгресен център, фоайето на зала България.
П Р О Г Р А М А
9:30 – 10:00. Регистрация
10:00 – 10:50
адв. д-р Виктор Костов
„Правно-философски аспекти на домашното образование“
Свобода за всеки, Родители обединени за децата
11:00 – 11:50
Елиян Петков
„Домашното образование – свобода и отговорност“
Асоциация за домашно образование
11:50 – 13:00 Обедна почивка
13:00 – 13:50
д-р Атанас Терзийски
„Развиване критично мислене чрез образование по природни науки“
Пловдивски университет, Родители обединени за децата
14:00 – 14:50
Радослава Петкова
„Образователни алтернативи за семействата в България“
Асоциация за домашно образование
15:00 – 17:00
Дискусия и отговори на въпроси