Директорът на РЗИ-Пазарджик участва в Национална конференция по ваксинопредотвратими заболявания

В периода 11  – 13 ноември в град София се състоя първата Национална конференция по ваксинопредотвратими заболявания, в която участва  директорът на РЗИ Пазарджик – д-р Борис Манев.

Срещата бе организирана по инициатива на Фондация Астра Форум, съвместно с Министерството на здравеопазването и представителствата на УНИЦЕФ и СЗО в България.

Целта на тази научна среща бе да се проведе професионален научен дебат, фокусиран основно върху необходимостта и възможностите за предпазване на хората от всички възрасти от ваксинопредотвратими заболявания, за да се подобрят качеството и продължителността на живота, в името на устойчивото развитие на обществото със способите на науката.

Събитието бе насочено към общопрактикуващи лекари, педиатри, неонатолози, инфекционисти, епидемиолози, микробиoлози, имунолози, специализанти, докторанти и студенти по медицина.

Темите, които бяха засегнати на конференцията бяха: Епидемиология и обществено здраве, Регулаторни въпроси свързани с ваксинопрофилактиката; Ваксини, прилагани в детска възраст; Етиология, клиника, диагностика, лечение и специфична профилактика на грип; Менингококови  и пневмококови инфекции; Морбили, паротит, рубеола, варицела и вариола; Полиомиелит; Туберкулоза; covid-19; Човешки папилома вирус и др.

Анализирани бяха проблемите и рисковете произтичащи от спад при общия имунизационен обхват, обсъдени бяха задачи свързани с повишаването му, една от които избор на подходящи комуникационни стратегии и създаването на умения за прилагане на задължителните имунизации.