Директори на лечебни заведения в областта обсъдиха медицински въпроси в РЗИ-Пазарджик

Работна среща се проведе между ръководството на РЗИ Пазарджик и управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ от област Пазарджик.

Целта на срещата бе подобряване взаимодействието между РЗИ Пазарджик и болниците в областта, коментиране на проблеми, както пътища и начини за разрешаването им.

Обсъдени бяха: спазването на съществуващите медицинските стандарти; качеството и сроковете на подаваните справки и отчети от страна на лечебните заведения към РЗИ Пазарджик.  Във връзка с областната здравна карта на болниците бе напомнено, че са длъжни при промяна на броя на леглата да уведомят РЗИ Пазарджик своевременно, като крайният срок е 31.01.2023 г.

На края на срещата лечебните заведения потвърдиха готовността си за есенно-зимния сезон.