Димитър Хаджидимитров: Управленската програма на ГЕРБ-СДС в сектор „Образование“ предвижда важни промени

Учебната година започна, нека да е здрава, присъствена и успешна за всички! Но какво наследство ни остави министерстването на Николай Денков? Брутални гафове – последният е с неработещата единна електронна платформа на МОН – неизползваемата НЕИСПУО.
Управленската програма на ГЕРБ-СДС в сектор „Образование“ обхваща следните стратегически цели:
„Образованието за нас е основен стратегически и бюджетен приоритет – 5 на сто от БВП за сектора.“
Това означава достатъчно средства (около 10 млрд. лв. за средното и висшето образование) за всичко, необходимо за една модерна образователна физическа и дигитална среда – стотици нови СТЕМ кабинети, спортни салони и игрища, басейни и детски площадки, нови сгради за училища и детски градини – десетки пъти повече финансови средства за образование!
„Учителите и преподавателите са ключът към по-добро образование – ще поддържаме възнагражденията им 125/150% от средните за страната.“
Какво означава това? Средната работната заплата е предвидена за 1400 евро към края на мандата. Това значи до 2100 евро заплата за педагогическите специалисти и преподавателите в колежи и висши училища.
„Повече възпитателна работа, формиране на ценности и подкрепа на личностното развитие във всички дейности“.
Дълбочинна работа за постигане на добро възпитание и висока култура на поведение на младото поколение, формиране на принадлежност към националните и общочовешките ценности. Въвеждане на добри световни и европейски възпитателни методики и практики.
„Включване в програми за енергийна ефективност на всички необхванати досега детски градини, училища, университети и общежития“.
Все още има стотици несанирани и неремонтирани сгради на образователни институции. Това ще се извърши през следващия мандат на ГЕРБ-СДС, благодарение на значителното увеличение бюджета за образование и новоразработени проекти и програми.
„Стартиране на програми за модернизиране на кабинетите, класните стаи и училищните дворове. Ще изградим и обновим 4000 спортни игрища в училищата (от едно до три във всяко училище). Строеж на 100 нови физкултурни салона.
Това обхваща практически всички училища в България, както стари, така и нови.
„Изграждане на 10 нови студентски кампуса“.
Построяване на 10 нови студентски комплекси с учебни сгради лабораторни помещения, както и прилежащи спортни съоръжения към кампуса, заедно с жилищни корпуси.
„Изграждане на площадки за безопасност на движението по пътищата в 500 училища и детски градини.“
Многократно увеличение на тези съоръжения практически навсякъде, ефективно обучение на деца и големи ученици по безопасност на движението – възлова част от училищното образование и възпитание.
Димитър Хаджидимитров – кандидат за народен представител от ГЕРБ-СДС.
Подкрепете коалиция ГЕРБ-СДС с номер 24.