Деца и учители от ДГ „Калина Малина“ в Пазарджик посрещат трета международна делегация по програма „Еразъм+“

ДГ „Калина Малина“ в Пазарджик ще бъде домакин на трета международна среща по проект на програма „Еразъм +“. Тя ще се проведе от 30 май до 3 юни. В срещата ще участват партньори по втория международен екологичен проект, по който работят децата и екипът на детската градина.

Проект „Чудесата на отпадъците“( “Wonders of Waste – WOW”) стартира през 2019 година. Координатор е Исландия, в партньорство с Полша, Турция, Гърция, Норвегия, България и Италия. Дейностите по проекта са свързани с разпознаването на отпадъците, тяхното намаляване и рециклиране. Сред целите по проекта са: насочване на вниманието на семействата към използването на устойчиви продукти; ограничаване използването на пластмаса; намаляване на вредните емисии във въздуха; запознаване с възобновяеми екологични продукти; използването на компостери за био отпадъци.

Реализирайки съвместните дейности, децата и учениците от всички партниращи страни на практика ще открият и научат как техните действия оказват влияние върху околната среда, ще придобият знания и умения как екологосъобразно да се грижат за природата чрез интелигентно използване на природните ресурси.

Изграждането на екологична култура в предучилищна възраст е част от цялостната образователно-възпитателна работа в детската градина и се усъвършенства чрез непосредственото общуване на детето с природата.

Земята е нашият дом, но той е застрашен, защото човечеството се отнася безотговорно към природата. Смятаме, че е нужно да поставим ново начало в отношението ни към природата и всичко, което ни заобикаля, да възпитаваме екологична култура у младите хора. Това начало започва от предучилищна възраст. Децата още от малки трябва да бъдат мотивирани да ценят природата и да я пазят. “ – коментират от ДГ „Калина Малина“.

Само преди месец като част от дейностите по проект „WOW” деца, родители и учители се включиха в инициатива за повторна употреба на запазени вещи и играчки за децата. В двора на детската градина се проведе импровизиран базар под мотото „Нещо си вземи – втори шанс му дай и природата пази!“. Това е третата част от проекта и от “R” – дейностите: RECOGNIZE (разпознаване на отпадъците); REDUCE (намаляване на отпадъците); RECYCLE (рециклиране и повторна употреба) и ROOT (корени – фокусът тук попада върху споделянето на опит, методи, успешни практики и дейности и придобиване на еко сертификат. ДГ „Калина Малина“ вече има сертификат „Еко ДГ“).

Богата на дейности и инициативи ще бъде предстоящата международна среща по проект „WOW” . В програмата в ДГ „Калина Малина“са предвидени много активности с деца на екологична тематика. Гостите ще посетят НУ „Отец Паисий“ в Пазарджик и ще се запознаят с екологични дейности в следващия образователен етап. Предвидено е и посещение във фабрика за рециклиране на хартия.

Участието на гостите по проекта съвпада с годишния концерт спектакъл за завършването на децата от подготвителните групи, който подготвят от ДГ „Калина Малина“. Той е с мотото „Дайте шанс на мира за децата по света“ и ще се проведе на 31 май в ДКТ „Константин Величков“. Това е първата голяма изява на децата след почти тригодишното прекъсване заради COVID ограниченията. Концертът ще бъде в две части. В първата част децата и учителите от третите и четвъртите групи са подготвили програма, посветена на всяка от страните участници в проекта. Втората част на концерта изцяло е посветена на България и на мира.

В следващите дни от домакинството на ДГ „Калина Малина“ са предвидени още много дейности, чрез които гостите ще имат възможността да се докоснат до бита и обичаите на българина, да се запознаят с културни и исторически забележителности и да усетят българския дух.