Децата тръгват на училище! Да ги пазим!

Ръководствата на ОДМВР и РДПБЗН-Пазарджик пожелават на всички ученици, родители и учители успешно начало на Новата учебна 2019-2020 година!

Снимка: Архив

Започва новата учебна година! Децата с трепет очакват този ден, а заедно с тях много развълнувани са родители, близки и преподаватели! В тази връзка ОДМВР и РДПБЗН в Пазарджик предприемат комплекс от мерки за нормалния старт на новата учебна година още от началото на месец септември.

Представители на двете структури проведоха срещи организирани от РУО-Пазарджик с директорите на училища и детски градини в региона. Инспекторите от звената „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност“ вече са извършили текущи проверки на сградите на училищата. Акцентът е върху обезпечеността с изправни уреди за пожарогасене, наличието на свободни подходи към изходите за евакуация, инструктаж на директори и преподаватели за действия при пожар и бедствени ситуации.

През цялата година са предвидени регулярни проверки на питейните и увеселителни заведения за недопускане на малолетни и непълнолетни без придружител след 22 часа, както и за нерегламентирана продажба на тютюневи изделия и алкохол на децата. В първите няколко седмици от учебната година присъствието униформени и цивилни полицаи ще бъде по-осезаемо с цел недопускане на инциденти с ученици, които идват или си отиват от училище. С особено внимание полицейските и младши-полицейските инспектори подхождат към инструктажите за осъществяване на стриктен пропускателен режим, както и изправността на средствата за видеонаблюдение, там където са вече изградени.

С цел ограничаване  на предпоставките за пътни злополуки  с учащи се, до 31 октомври 2019 г. ще се проведе традиционната “Акция на полицията: “Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”.

За периода на провеждането й ще се осъществява засилен полицейски контрол в районите на училища с най-голямо натоварване на движението около тях, приоритетно в началото и края на учебния ден, за спазване ограниченията на скоростта и предимството на пешеходците от страна  водачите. Ще се извършва регулиране на движението на моторни превозни средства и пешеходци с цел осигуряване безопасно пресичане от децата и техните придружители. Съвместно с представителите на общините са инспектирани районите около школата и детските градини за изправността на пътната маркировка, наличието на обезопасителни парапети, осветеността на пешеходните пътеки.

В рамките на акцията, дните от 23 до 29 септември, са обявени за Седмица за превенция на детската пътна безопасност.

Решаваща роля за безопасността на децата все пак имат родителите, които да им припомнят основните правила за безопасно движение на пешеходците.

Ръководствата на ОДМВР и РДПБЗН-Пазарджик пожелават на всички ученици, родители и учители успешно начало на Новата учебна 2019-2020 година!