Детската градина в Мокрище ангажира родителите на децата с проект

Ще има разнообразни форми за родители и деца

Снимка: Мокрище

Финансиране на проект „Заедно – за доброто на децата ни“ по Национална програма „Заедно за всяко дете“ – 2018 г., Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите” спечели Детска градина „Звънче“ в с. Мокрище. Проектът предвижда създаване на условия за взаимодействие с родители чрез организиране на дейности с цел привличането и ангажирането на родители към процеса на обхващане и задържане на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование.

С тази цел ще се реализират разнообразни съвместни форми на работа с родители и деца, водещи до пълноценна социализация на децата и ефективна комуникация с родителите, а именно – провеждане съвместно между деца и родители на „Весело състезание“ на стадиона в селото, „Арт ателие – „Художник“, „Арт ателие – „Сръчни ръце“ и др.;