Дервишите от Церово 10-ти в Перник

Снимка: Информационен център Калугерово

Дервишката група на село Церово е с 10-то място в гласуването на публиката на „СУРВА“2023 в Перник.