Ден на отворените врати организира Административен съд-Пазарджик

За поредна година Административен съд – Пазарджик организира „Ден на отворени врати“, който ще се проведе на 03.11.2021 г. (четвъртък) от 09,00 до 15,00 часа в сградата, в която функционира съдът, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 20, ет. 5 (сградата на Изчислителния център).

Инициативата ще се реализира под надслов „Открито за съдебната власт“, с темата на събитието „15 години Административен съд – Пазарджик. Съвременните будители“.

В рамките на инициативата, в партньорство с ПМГ „Константин Величков“ – гр. Пазарджик, с ученици от 12а клас, под ръководството на ментори – съдия, прокурор, адвокат, юрисконсулт, съдебен секретар и служители от ОЗ „Съдебна охрана“ – Пазарджик ще бъде проведен симулативен съдебен процес, с начален час 9,00 часа.

В деня на отворени врати каним всички желаещи да посетят  Административен съд – Пазарджик и да се запознаят със структурата и дейността на съда, с организацията на работа на съдиите и съдебната администрация, с възможностите на Единния портал за електронно правосъдие и електронното правосъдие.

В часа за разпределяне на постъпилите в съда дела председателят ще представи начина на разпределяне чрез Централизираната система за разпределение на делата на Висшия съдебен съвет.