Делегация на местната власт от Унгария посети Пещера

В заключителната дискусия, присъстващите се обединиха около мнението, че местната власт има водеща роля в провеждането на общинските интеграционни политики, но от съществено значение за постигане на значими резултати е партньорството с бизнеса и неправителствения сектор

Снимка: Момент от срещата

По покана на Националното сдружение на общините в Република България Община Пещера бе домакин на работна среща на делегация на местните власти от Унгария. Посещението е част от тридневната програма на чуждестранната делегация с акценти най-добрите практики на общините в сферата на демократичното участие, социалните услуги за възрастни хора и приобщаването на ромското население.

Над 40 лица участваха в делегацията от Унгария, представена от кметове, служители на администрации,  ръководители на служби за грижи за възрастни хора, младежки лидери и лидери на ромската общност от  девет населени места на Унгария.

Кметът на Община Пещера – г-н Николай Зайчев приветства участниците и изрази благодарност към НСОРБ за предоставената възможност за домакинство на работната среща. В изказването си г-н Зайчев представи най-важните характеристики на общината ни, посочи най-важните акценти от съвместната работа на Община Пещера с Тръста за социална алтернатива по отношение на незаконното строителство в кварталите с ромско население и подчерта постигнатото високо  ниво на етническа толерантност в община Пещера.

Иновативните модели на работа на неправителствената организация и мерките за справяне с проблема с незаконното строителство бяха представени представител на Тръста за социална алтернатива. Той представи успешната практика между Община Пещера, Тръста за социална алтернатива и „Биовет“ АД за плащане на наеми на жители на общината, чийто незаконни жилища бяха съборени през  м.май 2016г.

В заключителната дискусия, присъстващите се обединиха около мнението, че местната власт има водеща роля в провеждането на общинските интеграционни политики, но от съществено значение за постигане на значими резултати е партньорството с бизнеса и неправителствения сектор.