Декларация по приемането на Бюджет 2019 на община Септември от групата на БСП

Групата съветници не подкрепя бюджета

Снимка: Община Септември

Марин Рачев не положи подписа си върху проекта на бюджета за 2019 година, което красноречиво говори за страха му да поеме отговорността на това управление! Това не е прецедент! Той ще остане в историята като кмета, който НЕ подписва договори и основни документи! За целта използва своите заместници – Даниела Малешкова (настоящ народен представител), Ивалина Табакова (настоящ ВРИД на СУ „Христо Ботев“ Септември) и Явор Митев (настоящ зам-кмет). Защо ли? Отговор от негова страна няма!

За втора поредна година общинското ръководство предлага един нереалистичен бюджет, в който „кухият обем“ с невъзможна за изпълнение приходна част  е с размер повече от 10 милиона лева.  Средствата са  планирани в параграф „Постъпления от продажба на нефинансови активи – сгради и земя – общинска собственост“ . Парадоксалното е, че заложените  средства в същия този параграф са 30%  от размера на целия общински бюджет!!! Явно това е стратегията на общинската управа в изборната година, когато отново тръгва с голямата кошница като през изминалата 2018. Явно им липсва памет и забравиха, че през годината бързо, бързо я „изпразниха”  поради невъзможността да реализират продажби на почти неостаналата общинска собственост. Уважаеми общински управляващи от ГЕРБ, бюджетът не е само цифри, а е преди всичко политика. А изнесените от вас цифри красноречиво показват политиката, която водите през последните години.

Това управление ще остане в историята на община Септември като управление,  разпродало огромна част от общинската ни собственост, създавана с труда на поколения септемврийци. За втора поредна година задаваме въпроса: „Колеги, защо не се замислите след години как общината ще формира собствените си приходи?” Явно само от данъци и такси, каквато е политиката на ГЕРБ! Доброто управление се състои не само в разпродажби  и  в оползотворяването на готови европейски средства, а преди всичко в добро управление на общинската собственост, защото активите на една община са средствата, от които тя може да получава допълнителни доходи. Някой задава ли си въпроса какво ще се случи, когато европейските средства спрат!? В добре управляваните общини основните дейности като сметосъбиране, озеленяване, благоустрояване  се извършват чрез общински дружества, с цел намаляване на разходите, формиране на печалба и дивиденти за общинския бюджет, разкриване на работни места.

Може ли в края на мандата да отговорите колко работни места открихте? Колко млади хора задържахте да живеят тук и сега? Нали това ви бяха приоритетите?! Инвестициите в инфраструктура, които правите, са оправдани само, когато вървят ръка за ръка с инвестиции в хората. Защото градът ни прилича на призрачен – обезлюдял, а в цялата ни  община все повече жилища остават трайно заключени. Тъмните прозорци на Вашето управление с „видимите резултати” се увеличават. Хвалите се, че имаме вече европейски  булевард, направихте някои улици, модернизирате училища и читалища! /Но това не е ваш патент – всички общини в България  правят това с европейските пари./ Но какво от това? След като по този булевард няма хора, след като драстично се увеличава изселването на цели семейства от общината, поради липса на препитание. След като демографската криза е факт и ежегодно все повече намаляват децата и учениците.

Проектът на Бюджет 2019 на община Септември е с изключително незначителни средства за реализирането на местна социална политика. Преди половин година през м. май 2018 година целият Общински съвет подкрепи наше предложение да се приеме Наредба за подпомагане на достъпа до висше образование на полусираци или сираци. Какво направихте в тази посока? Нищо! И в този бюджет не заложихте средства за такъв вид дейност. Едва 26 хиляди лева се залагат за социални помощи на фона на близо 32 милионния бюджет. И това, ако не е гавра!!! Отново се предвижда събиране на такси за детските градини и ясли?!! А събираните средста от тези такси са незначителни като сума на фона на предлагания от вас бюджет!  Така ли подпомагате младите семейства? А как подпомагате тези  от тях, които са с новородени деца? Така ли  работите за преодоляване  на  отрицателния прираст в общината? Питаме, защото добре управляваните общини го правят с грижа за бъдещето! Да, ама не и при нас, защото от тези социални дейности няма комисионни и тези дейности не могат да подсигурят работа на протежираните и на приближените до вас фирми!

Изключително притеснителен е фактът, че задлъжнялостта на общината продължава да тежи и да подкопава нейната финансова устойчивост. Но независимо от това, апетититът на настоящото ръководство за трупане на допълнителни ангажименти за разходи не спира и това е видимо в поименния капиталов списък. Продължава да  се проектира и се стартират обществени поръчки без подсигурено финансиране. Не се изпълнява оздравителния план, който е констатация на Министерството на финансите.

И в този бюджет продължава разделението и противопоставянето на кметствата. За втора поредна година липсва прозрачност, логика и закономерност във формирането на бюджетите на кметствата, които са второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Две от най-големите кметства, Варвара и Ковачево, продължават да бъдат ощетявани с най-нисък бюджет. Общината не е еднакво грижовна към всичките граждани, живеещи на нейната територия. Причините са чисто субективни и личностни, което е парадоксално и недопустимо за местното самоуправление. Това противоречи и на принципите на демокрацията.

И ако днес, уважаеми управляващи от ГЕРБ,  не ви светне червената лампичка,  утре ще бъде вече  късно.

ГРУПАТА СЪВЕТНИЦИ ОТ БСП НЯМА ДА ПОДКРЕПИ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА!