Декларация на протестиращите медицински специалисти

Вижте приетата декларация, която бе прочетена пред протестиращите

Снимка: Момент от протеста

До г-н Бойко Борисов –
Министър-председател на Република България

До г-н Кирил Ананиев –
Министър на здравеопазването

До г-жа Мая Манолова –
Омбудсман на Република България

ДЕКЛАРАЦИЯ

от медицинските специалисти по здравни грижи, заявили участие в протест на 01.03.2019 г. или подкрепили тази Декларация с подписа си.

Протестът ще се състои на 01.03.2019 г. от 12:00 часа пред Министерството на здравеопазването, гр. София, а за останалите градове от страната – пред общините.

Искания:

  1. Без търговски дружества в здравеопазването.
  2. Еднаква основна заплата за всички специалисти по здравни грижи независимо от местоработата или собствеността на болницата – 2 (две) минимални работни заплати за страната.
  3. Допълнителните възнаграждения и техните размери да са с регламентирани правила (в зависимост от натовареността).
  4. Връщане на медицинските стандарти.
  5. Нощен труд – /почасово заплащане/, допълнително заплащане за работа в Спешно и ОАИЛ, клас прослужено време 1.2% на година.
  6. КТД на национално ниво задължителен за всички структури в здравеопазването.
  7. Възможност за регламентирана сестринска и кинезитерапевтична практика.
  8. Промяна в категорията труд.

Уважаеми управляващи,

Това са най-основните ни искания за да запазим професиите на специалистите по здравни грижи и да останем и да работим в България!
Защото ни омръзна да бъдем недооценени!
Защото искаме нормални заплати и добри условия на труд!
Защото ние сме тези, които се грижат за здравето на хората!
Защото не искаме повече да носим системата на гръб!

СТИГА!
Вие имате ли волята да сложите ред в системата?
Срок – до 01.04.2019 г., след това ПАК ПРОТЕСТ!