Декларация на ВМРО- БНД в област Пазарджик

Относно кандидатурата на Ангел Джамбазки за европейски депутат

Снимка: Ангел Джамбазки

          Като убедени патриоти ние председателите на структури на ВМРО-БНД в област Пазарджик заявяваме своята категорична подкрепа за Ангел Джамбазки  и неговата кандидатура за европейски депутат. След проведени събрания на местните организации установихме, че нашия кандидат среща не само огромна подкрепа сред членовете и симпатизантите на ВМРО- БНД, но и широка подкрепа на обществото като цяло.

Със своите действия и изразени позиции като действащ европейски депутат Ангел Джамбазки се превърна в най – разпознаваемия български представител в европейския парламент.

През последните години наблюдаваме нарастваща тенденция за разделяне на Европа на “две скорости“, привилегироването  на едни държави по бюрократичен път за сметка на други и натрапването на “ценности“ далечни на нашия мироглед, които водят до упадък на обществото ни. В Европейския съюз свободно проникват хора от цял свят без да споделят нашите ценности и култура и са враждебно настроени към установения ред, като открито се стремят да го разрушат, но това  не им пречи да се възползват от материалните придобивки и богатство. Поради засилването на всички тези процеси, българското общество и патриотично настроените българи все повече се нуждаят от един решителен отпор на безличната брюкселска бюрокрация. Гласът и острието на този български патриотичен повик успешно и енергично се превърна неуморимия и всеотдаен към Родината Ангел Джамбазки. Неговите действия освен, че са насочени в полза на България  оказват и своето благотворно влияние за българите далеч зад границата на нашата държава.

И понеже всички ние вярваме в една обединена и силна Европа на нациите, християнските ценности и равнопоставеността между европейските държави , такава каквато я бяха замислили бащите на европейския съюз, изразяваме общата си воля за съхранение на тази Европа. Израз на тази наша воля и борец за нейното осъществяване ние виждаме в нашия съратник, родолюбец и непоколебим български патриот Ангел Джамбазки.

На тези европейски избори залогът е голям, защото тук няма да има просто едно противопоставяне на различни политически нюанси, а сблъсък между два мирогледа. Или Европа и нашата Родина като достоен член на европейското семейство и една от най – старите цивилизации ще запазят своята същност, която ги е извела до върховете на световната цивилизация или те ще се самоунищожат чрез безличното смесване на несъчетаеми и противопоставящи се общности. Именно заради това ние призоваваме всички българи  убедително и категорично да подкрепим Ангел Джамбазки за наш представител в европейския парламент, за да можем да живеем в мир и достойнство, за да са щастливи нашите деца, да се съхрани българската култура и да се носи славата и по света, за да пребъде България.

Пожелаваме успех на Ангел Джамбазки!

Бог напред и ние по него! С дружни сили ще победим!

Да живее България!

 

СТРУКТУРИ НА ВМРО- БНД В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ПОДКРЕПЯЩИ КАНДИДАТУРАТА НА АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕПУТАТ