Деветокласници от СУ „Нешо Бончев“ в Панагюрище спечелиха приза „Буден клас“ за 2023 година

9 „А“ клас от Средно училище „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище с класен ръководител Нистор Хаинов спечелиха приза „Буден клас“ за 2023 година, обявен от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище. През месец декември те получиха награда за инициативата, в която цялостно подновиха паметника на Джуджевия род до МБАЛ „Уни Хоспитал“, поставиха осветление и почистиха пространството около него, подновиха буквите на паметниците на Павел Бобеков и Захари Стоянов. След получаване на наградата през 2022 година те продължиха своите добри дела, като подновиха буквите на паметниците на генерал Дандевил, Нешо Бончев и Марин Дринов. По повод 150-годишнината от гибелта на Васил Левски, учениците от 9 „А“ клас на СУ „Нешо Бончев“, с класен ръководител Нистор Хаинов, подариха на своето училище бюст на Апостола на свободата. Почистиха паметника на Павел Бобеков в двора на бившето ЦНСТ и позлатиха буквите на паметниците на Георги Икономов и Крайчо Самоходов.

Класът бе специално поздравен и награден от г-жа Галина Матанова заместник – кмет „Хуманитарни дейности“, която връчи символичен чек за голямата награда на конкурса Екскурзия на учениците от 9 „А“ клас, грамота за класния ръководител  г-н Нистор Хаинов и плакет на директора на СУ „Нешо Бончев“ г-жа Веска Барова.

Деветокласници от СУ „Нешо Бончев“ спечелиха приза „Буден клас“ за 2023 година

Екипът на МКБППМН цели с инициативата „Буден клас” да въздигне любовта към родното училище, повишаване активността на учениците и мотивацията за учене, огласяване на нови инициативи и идеи, обогатяване на училищните традиции.

Стремежът на екипа на МКБППМН е да популяризира добри практики, в които децата на дело показват как добрините променят хората и света около нас.