Двама психолози ще подпомагат самотни и изоставени хора

Социалните  и здравни услуги ще се предоставят 12 месеца

Снимка: Архив

Община Пазарджик спечели финансиране по Проект „Услуги в дома”, по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. Той ще се реализира в рамките на 18 месеца и ще обхване жители на гр. Пазарджик и 31 села от общината. Социалните  и здравни услуги ще се предоставят 12 месеца. Общата стойност на проекта е 508 172 лева, броя на потребителите е 213 лица.

По проекта ще се реализират дейности както следва:

  1. Предоставяне на почасови интегрирани здравно социални услуги на лица от целевата група – възрастни и хора с увреждания или самотно живеещи без възможност за самообслужване. Ще бъдат назначени 4 броя социални работници, 11 броя медицински специалисти и 40 броя домашни помощници, които ще посещават обхванатите лица в дома им.
  2. Предоставяне на психологическа подкрепа. В рамките на дейността са предвидени около 2038 часа работа с двама психолози. За целта ще бъде закупен автомобил, с който мобилните екипи ще посещават потребителите в домовете им.