Двама „младши съдии“ встъпиха в длъжност в Окръжен съд

За съдия-наставник на младшите съдии е определен съдия Венцислав Маратилов

Снимка: Момент от събитието

Вчера в зала 1 на Съдебната палата се състоя официална церемония по встъпване в длъжност на младшите съдии Росица Василева и Ели Каменова, успешно завършили обучение в Националния институт на правосъдието и назначени на длъжност “младши съдия“ в Окръжен съд –  Пазарджик с решение по т. 7.19 и т. 7.21 от заседанието на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 25 Юни 2019 г.

Съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, младшите съдии положиха клетва и подписаха клетвен лист в присъствието на магистрати от съда.

Росица Василева и Ели Каменова стават част от магистратския състав на Окръжен съд – Пазарджик и ще разглеждат въззивни граждански и въззивни наказателни дела.

Росица Василева е завършила специалност „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2007 год. Работила е като юрисконсулт и прокурорски помощник в Районна прокуратура – Пловдив.

Ели Каменова е завършила специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2013 год. Работила е като юрисконсулт и разследващ полицай.

За съдия-наставник на младшите съдии е определен съдия Венцислав Маратилов.

Заместник-председателят на Окръжен съд – Пазарджик, съдия Илиана Димитрова – Васева приветства магистратите като им пожела успех и кариерно развитие.