Дариха на община Сърница апарати за оказване на първа медицинска помощ

Снимка: ФБ Неби Бозов
Жителите на община Сърница вече разполагат с кислороден концентратор и обдишватели за мобилно оборудване и използване, които се прилагат при оказване на първа медицинска помощ на пострадали лица. Това съобщи кметът на община Сърница Неби Бозов.
Медицинските уреди са дарени от „Интернешънъл Пауър Съплай”АД (IPS) и изпълнителният директор на дружеството Александър Рангелов, които са се решили на тази благородна постъпка водени от желанието да помогнат на хората от отдалечените и труднодостъпни места, каквито са и нашите населени места, да получат бърза и животоспасяваща медицинска помощ с необходимата апаратура.
Уредите още днес бяха предоставени на местните лични лекари и екипите на спешната медицинска помощ в Сърница.
От мое име и от името на гражданите на Община Сърница изказвам искрени благодарности на г-н Александър Рангелов и „Интернешънъл Пауър Съплай”АД (IPS) за оказаната подкрепа и доверие към нас в тези трудни и поставящи на изпитания дни за всички ни.