Г. Гайдаров: Личното ми мнение е, че субсидирането на спортните клубове е законно

Така финансистът отговори на въпрос на председателя на комисия „Здравеопазване, социална политика и дейности” д-р Никола Пенчев

Момент от заседанието на комисията

Председателят на постоянната комисия „Здравеопазване, социална политика и дейности” д-р Никола Пенчев попита финансистът на общината дали според него има нещо нередно в субсидирането на спортните клубове, след като самия Гайдаров спомена, че темата основно се е разисквала по време на общественото обсъждане на проекта за Бюджет 2020. Тогава присъстващите се интересуваха от това, дали получената от общината субсидия се използва от спортните клубове за изплащане на заплати, което противоречи на приетата Наредба.

Субсидирането се извършва, съгласно Закона за местно самоуправление и местна администрация и Закона за публичните финанси, има и Наредба за субсидирането на спортните клубове, но личното ми мнение е, че няма нарушения, коментира Гайдаров.

Той препоръча присъстващите на заседанието да се обърнат към кмета на общината, който в подробности ще може да им обясни за плановете в тази насока.

През миналата година започнахме с прогноза от 1 млн. лева за спортните клубове, но завършихме годината с три, надявам се, че предвидените през 2020 година 2 000 000 лева ще се окажат достатъчни, коментира Георги Гайдаров.