Откриваме ловния сезон: Започва груповият лов на дива свиня в Пазарджишко

Ловният сезон на местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня се открива на 3 октомври. Във връзка с превенцията за ограничаване разпространението на болестта Африканска чума по свинете ловът на територията на цялата страна ще се провежда при стриктно изпълнение на мерки за биосигурност и дезинфекция. Ръководителите на ловните излети ще инструктират ловците да се повиши бдителността им за установяване на умрели диви свине или такива с нетипично поведение.

Във връзка с прилагане на методиката за мониторинг на дивата свия на територията на страната в срок до 15 ноември Регионалните дирекции по горите (РДГ) трябва да представят в Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) резултатите от данните за мониторига на дивата свиня по приложен формуляр от проведените първи четири ловни излета за групов лов на дива свиня.

Разрешителните за групов лов на дива свиня задължително да се заверяват заедно с формулярите за събиране на данни в съответното ТП ДГС/ДЛС. С цел коректното предоставяне на данни от проведените ловни излети е желателно присъствието на служители на ТП ДГС/ДЛС или РДГ на първите четири ловни излета за групов лов на дива свиня.

До утвърждаване на плана за ползване на местен дребен дивеч ловуването му ще се осъществява в рамките на 30% от представените проекто-планове за ползване.

Откриването на ловния сезон на местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня по линия на организирания ловен туризъм е на 01.10.2020 г. /четвъртък/.

Необходимо е преди, по време и след провеждането на ловните излети стриктно да се спазват противоепидемичните мерки във връзка с пандемията от Covid-19, въведени със Заповед № РД- 01-487/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването, както и последващи изменения на въведените с горецитираната заповед предпазни мерки.