АЛТЕРНАТИВА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“ издигна кандидатурата на Иванка Кърджийска за кмет на община Септември

Към момента Кърджийска е дипломант по магистратура „Политически мениджмънт“,  в СУ „Св. Климент Охридски“.  Работила е по различни научни теми като „Специфика и роля на политическите решения“, „Как се измерва качеството на демокрацията? Качеството на демокрация в България“, „Проблеми на разделението на властите при вземането на решения в местната власт“, „Корупционни практики и модели“ и др.

Снимка: Иванка Кърджийска

Национална коалиция „Алтернатива на гражданите“, която обединява 5 партии, застава зад Иванка Кърджийска като кандидат – кмет за община Септември. Тя е  главен редактор на вестник „Загорово“ и председател на Гражданското сдружение втори мандат. Родена е през 1971г. в с. Карабунар и вече 20 години живее в гр. Септември. Голяма част от детството и преминава тук, в общинския център, в бившетo предприятие  „Валентина“, където, от 1974г. до неговото закриване, работи баща и Никола Бечев като началник – производство.

Историк по образование, Иванка Кърджийска е автор на очерка „Карабунар – история, традиции …и още нещо“, както и на редица исторически статии в местни и регионални вестници. Тя е общински съветник в ОБС- Септември и нещатен сътрудник на народен представител в Народното събрание.

В 44-то НС кандидат – кметът за община Септември Иванка Кърджийска посещава Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.

Към момента Кърджийска е дипломант по магистратура „Политически мениджмънт“,  в СУ „Св. Климент Охридски“.  Работила е по различни научни теми като „Специфика и роля на политическите решения“, „Как се измерва качеството на демокрацията? Качеството на демокрация в България“, „Проблеми на разделението на властите при вземането на решения в местната власт“, „Корупционни практики и модели“ и др.

Владее 2 езика, семейна, майка е на 3 деца.