Граждани се обявиха против увеличението на местните данъци и такси в Пазарджик

Идеята за увеличението бе лансирана от кмета на общината по време на последната сесия на общинските съветници